ความรับผิดชอบต่อหน้าที่สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

เช่นเดียวกับผู้จัดการสถานที่นอกสถานที่พนักงานเฝ้าระวังของ บริษัทรักษาความปลอดภัยไม่ได้อยู่ในสถานที่ให้บริการเสมอกับพนักงานรักษาความปลอดภัยดังนั้นการแสวงหาความคิดเห็นของลูกค้าปกติควรเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ บริษัท รักษาความปลอดภัยใด ๆ ให้ไว้ โดยปกติกับ บริษัท ยามมากที่สุดมีผู้บังคับบัญชาหรือพนักงานระดับการจัดการอื่น ๆ ที่สุ่มตรวจสอบยามในระหว่างการเปลี่ยนยาม ในขณะที่ผู้บังคับบัญชาอยู่ในสถานที่ที่พวกเขาควรจะพูดคุยกับลูกค้าของคุณเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำในการปรับปรุงบริการที่พวกเขากำลังให้

บริการบริษัทเฝ้าแต่ละคนควรสร้างกระบวนการที่จะรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากคุณและหรือลูกค้าของคุณเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีหรือที่สำคัญยิ่งกว่าเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ดี นอกจากนี้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังควรมีการจัดทำเป็นรายงานและติดตาม จากนั้นรายงานนี้จะถูกจัดเตรียมไว้ให้ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นรายเดือนในฐานะส่วนหนึ่งของบริการรักษาความปลอดภัยโดยรวม

จากรายงานความคิดเห็นของลูกค้าผู้จัดการทรัพย์สิน

จะมีรายงานที่ดำเนินการได้ว่าพวกเขาและ บริษัท รักษาความปลอดภัยสามารถใช้เพื่อปรับบุคลากรหรือขั้นตอนเพื่อรักษาระดับการให้บริการได้ ผู้จัดการทรัพย์สินควรพิจารณาให้รายงานฉบับย่อฉบับย่อแก่ลูกค้าของตนเพื่อให้พวกเขารู้ว่าความกังวลของพวกเขากำลังถูกรับฟังและกล่าวถึง หากไม่มีกระบวนการเหล่านี้ บริษัทรักษาความปลอดภัยไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงบริการที่ตนให้

ในกรณีส่วนใหญ่เมื่อคุณภาพการให้บริการเริ่มลดลงลูกค้าของคุณ

จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ เกิดขึ้นบ่อยเกินไปที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเริ่มแสดงลักษณะการทำงานที่ไม่ดีซึ่งหากได้รับการแก้ไขในเวลาที่เหมาะสมอาจช่วยลดปัญหาในอนาคตได้ ลูกค้าของคุณสามารถและควรจะเป็นตาและหูของคุณในการตรวจสอบหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของคุณเนื่องจากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ได้รับยิ่งคุณจะสามารถตัดสินจุดแข็งและจุดอ่อนของบริการที่คุณได้รับ . เพื่อดึงดูดลูกค้าของคุณและทำให้พวกเขามีส่วนร่วมในการกำหนดระดับการให้บริการรักษาความปลอดภัยของคุณ

การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม ได้แก่ การล่วงละเมิดและการละเมิดความปลอดภัย เพื่อลดการละเมิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้พิจารณานโยบายการเปิดประตูที่เจ้าหน้าที่สามารถพูดได้อย่างอิสระเกี่ยวกับความกังวลของพวกเขากับคุณ เนื่องจากมีราคาแพงและใช้เวลานานในการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัยจำนวนมากจึงไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นในการตรวจสอบและสัมภาษณ์อย่างถูกต้อง ลูกค้ามักจ่ายราคา มี บริษัท รักษาความปลอดภัยของคุณใส่ในสัญญาของคุณว่าพวกเขาดำเนินการคัดกรองยาเสพติดและตรวจสอบประวัติและถามว่าพวกเขาและรับสมัครอย่างไร

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://hlis.co.th/

Comments are closed.